Automatyzacja

Linie przenośników

Główne obszary zastosowań:

  • oszczędność na transporcie między operacjami
  • oszczędność miejsca w postaci linii wielopoziomowych
  • zwiększenie cyklu produkcyjnego
  • kumulacja produktów
  • poprawa ergonomii miejsca pracy

Podstawowe elementy linii transportowych

Krzyżowy przejazd
Przesunięcie na wysokość