Stoły montażowe

Stoły montażowe z regulowaną wysokością

STANDARDY TECHNICZNE

Wersja

lekka: Pro40x40L, 2 nogi
obciążenie statyczne do 100kg/m2
 
ciężka: Pro40x40L, 4 nogi
          Pro80x40L
obciążenie statyczne do 200kg/m2

Zakres podnoszenia

820 - 1300 mm

Zabudowa

bez wypełnienia
z pełnym wypełnieniem, opcjonalnie
z blachą perforowaną

Poprzeczki

pojedyncze
podwójne

Blaty

Materiał: HPL, Laminat
Parametry inne niż podane dostępne na zamówienie

AKCESORIA

Koła jezdne

stałe/obrotowe
z/bez blokady
możliwość wykonania ESD

Uchwyty na narzędzia

przesuwne zawiasy
balansery

Uchwyty sprzętu PC

monitora
klawiatury
komputera

Uchwyty dokumentacji

prosty: A4 lub A3
obrotowy: 10x A4, 4 kolory

Oprawy oświetleniowe

długość: 685mm, 1290 mm
moc: 2x18W, 2x 36W
natężenie światła 600 - 1500 luks

Inne

uchwyty pojemników KLT
lupa na regulowanym ramieniu

Wykonanie ESD

Stoły w wykonaniu ESD testujemy zgodnie z normą ČSN EN 61340
 
Opcjonalne akcesoria ESD:
- skrzynka uziemiająca
- kabel łączący
- opaska antystatyczna
- podkładka antystatyczna
- wtyczka z uziemieniem

Instalacja elektryczna

bez instalacji lub z instalacją wraz z przeglądem elektrycznym
 
Opcjonalne akcesoria: 
- zwijany przedłużacz
- koryta kablowe
- gniazdka, włączniki
Akcesoria inne niż podano dostępne na zamówienie

akcesoria ESD

ESD skrzynka uziemiająca
ESD kabel łączący
ESD opaska antystatyczna
ESD wtyczka z uziemieniem

Opcjonalne akcesoria

Koła jezdne
Przesuwny zawias
Balanser
Uchwyt dokumentacji prosty
Uchwyt dokumentacji 10szt. A4
Uchwyt PC
Uchwyt klawiatury
Uchwyt monitora
Przedłużacz zwijany
Pojemniki KLT i ich uchwyty
Oświetlenie lupy
Oprawy oświetleniowe