Ogólne Warunki Handlowe

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe Alváris Profile Systems s.r.o. (dalej OWH), na które odwołują się oferty firmy Alváris Profile Systems s.r.o. są wiążące dla stron. Jeżeli któraś z ofert lub umów jest sprzeczna z OWH stosuje się przepisy określone w ofercie lub umowie.