Stoły montażowe

Wykonanie stołów zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymaganiami ergonomii.
Podstawą naszych rozwiązań są standaryzowane moduły, które uzupełniamy niestandardowymi elementami.

ZALETY STOŁÓW Z PROFILI ALUMINIOWYCH:

  • możliwość szybkich modyfikacji zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi
  • rozwiązanie modułowe i możliwość dodatkowych zmian
  • łatwy montaż bogatego wyposażenia
  • nowoczesny wygląd

TYPY STOŁÓW: