Automatyzacja

Linia transportowa pustych skrzynek

BITO s.r.o.

Poprawa ergonomii pracy w logistyce

  • zapewnienie transportu i gromadzenia pustych skrzynek
  • automatyczne sterowanie dostawy nowych skrzynek
  • długość całkowita owalnej linii 34m
  • 2x taśmowy zakręt 180°