Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona Twoich danych osobowych leży nam na sercu. Twoje dane przetwarzamy tylko na podstawie przepisów prawa (DSGVO, TKG 2003).

INFORMACJE I KASOWANIE

Masz prawo kiedykolwiek zażądać o bezpłatną informację o danych, które są u nas zapisane, podobnie jak o naprawę niewłaściwych danych lub zablokowania i skasowania Twoich zapisanych danych. Prosimy także o poinformowanie nas, jeżeli dojdzie do zmiany Twoich danych osobowych.

PRZYGOTOWANIE STRON INTERNETOWYCH I TWORZENIE LOGFILÓW

Przy każdych odwiedzinach naszych stron internetowych nasz system automatycznie zapisuje dane i informacje z systemu komputera, z którego wszedłeś na nasze strony.

Przy tym są gromadzone następujące dane:

·       Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji

·       System operacyjny użytkownika

·       Dostawca internetu użytkownika

·       Adres IP użytkownika

·       Data i godzina dostępu

·       Strony internetowe, z których system użytkownika wszedł na nasze strony internetowe

·       Strony internetowe, które system użytkownika odwiedzi za pośrednictwem naszej strony internetowej

Czasowe zapisanie adresu IP w systemie jest konieczne do tego, aby było możliwe doręczenie stron internetowych do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi się zapisać przez czas trwanie relacji.

Zapisanie Twojego adresu IP w logach jest konieczne, aby została zapewniona funkcyjność stron internetowych. Ponadto dane służą nam do optymalizacji webu i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technicznych. Analiza danych dla celów marketingowych w związku z tym nie jest prowadzona.

Dane są kasowane w momencie, kiedy już nie są potrzebne do osiągnięcia celu ich uzyskania. W razie zapisów danych do przygotowania strony internetowej dochodzi do tego po skończeniu tej relacji.

W razie zapisywania danych w logach kasowane one są najpóźniej w ciągu siedmiu dni. Zapisywanie danych ponad ramy wyżej podanego jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są kasowane i przypisywane im są pseudonimy tak, aby już nie było możliwe przypisanie do nich klienta, który odwiedził strony.

Gromadzenie danych dla przygotowania stron internetowych i zapisywanie danych w logach jest niezbędnie konieczne dla funkcjonowania stron internetowych. Ze strony użytkownika nie ma więc możliwości podnoszenia przeciw temu procesowi jakichkolwiek obiekcji.

FORMULARZ KONTAKTOWY, FORMULARZ ZAMÓWIENIA KATALOGU, FORMULARZE PODAŃ

Formularze są do dyspozycji na naszych stronach internetowych, aby naszym klientom i kandydatom móc zaoferować lepsze usługi. O ile użytkownik z tej możliwości skorzysta, to dane wpisane do maski wprowadzania danych zostaną przeniesione i zapisane u nas.

W momencie wysłania wiadomości ponadto zapisują się następujące dane:

·       adres IP użytkownika

·       data i godzina doręczenia

W związku z tym nie dochodzi do przekazania danych stronom trzecim. Dane służą wyłącznie do opracowania konwersacji.

Przetworzenie danych z maski wprowadzania danych służą wyłącznie dla celów załatwienia Twojego żądania. Pozostałe dane przetwarzane w trakcie transferu używane są do uniemożliwienia nadużycia formularzy wprowadzania danych i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informacyjno-technologicznych.

Twoje dane zostaną skasowane natychmiast, kiedy już nie są potrzebne dla osiągnięcia celu ich uzyskania. Do tego dochodzi w momencie, kiedy Dana konwersacja z użytkownikiem jest zakończona. Konwersacja jest zakończona, o ile z sytuacji można wywnioskować, że dany problem został całkowicie rozwiązany.

Jako użytkownik masz możliwość kiedykolwiek zgłosić zastrzeżenia wobec zapisywania Twoich danych, i to tak, że prześlesz wiadomość e-mailową pod adresem info@alvaris.eui zażądasz o usunięcie.

COOKIES

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pliki cookie są plikami tekstowymi, które są zapisane w przeglądarce internetowej lub przy pomocy Twojej przeglądarki internetowej w systemie komputera użytkownika. O ile użytkownik odwiedzi strony internetowe, to cookie może się zapisać w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg, który umożliwia jasną identyfikację przeglądarki przy ponownym odwiedzeniu stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają nam lepiej zapewnić usługi elektroniczne i optymalizować strony internetowe dla Twoich potrzeb. Masz prawo i możliwość odrzucenia plików cookie. Swpoją przeglądarkę możesz nastawić tak, aby przed użyciem pliku cookie było konieczne uzyskanie Twojej zgody lub żeby ich użycie było całkowicie zablokowane. Możesz też kiedykolwiek usunąć pliki cookie z pamięci Twojego urządzenia, o ile taką funkcję ono oferuje. Zwracamy uwagę na to, że przy odrzuceniu zapisywania plików cookie, które służą bezpieczeństwu lub jako przewodnik użytkownika, musisz się liczyć z tym, że ze usługi elektronicznej będziesz mógł korzystać tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle, przez co może się pogorszyć komfort użytkowania. Pliki cookie zapisują się w komputerze użytkownika i stąd przenosi się nasze strony. Dzięki temu jako użytkownik masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookie.

NEWSLETTER

Na naszych stronach internetowych można zamówić subskrypcję bezpłatnego newslettera. Przy tym w trakcie rejestracji subskrypcji newslettera są do nas przenoszone dane z maski wprowadzania danych (e-mail, tytuł, imię, nazwisko).

Przy rejestracji są gromadzone także następujące dane:

·               Adres IP komputera odbiorczego

·               Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych uzyskanych w trakcie rejestracji subskrypcji zwracamy się o Twoją zgodę i powołujemy się na niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych do odsyłania newsletterów dochodzi do transferu danych do MailChimp. Dane są używane wyłącznie do przesyłania newsletterów. MailChimp ma umowny obowiązek traktowania Twoich danych jako poufnych i przetwarzać je tylko w ramach procesu świadczenia usług. Uzyskany adres e-mailowy użytkownika służy do doręczania newslettera. Gromadzenie pozostałych danych osobowych w ramach procesu rejestracyjnego jest potrzebne do uniemożliwienia nadużycia usług lub użytego adresu e-mailowego. Dane kasują się w momencie, kiedy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu ich uzyskania (doręczanie newslettera). Adres e-mailowy użytkownika pozostaje zapisany dopóty, dopóki jest aktywne zgłoszenie do subskrypcji newslettera. Dane mogą zostać zapisane także w wypadku, kiedy nawiązałeś z nami stosunek handlowy lub umowny i dane te służą w tym celu. Z subskrypcji newslettera dany użytkownik może kiedykolwiek zrezygnować. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się link do odwołania subskrypcji. Za jego pośrednictwem można także odwołać zgodę na przechowywanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rejestracji.

Warunki używania mailchimpu:https://mailchimp.com/legal/terms
Datenschutzerklärung von mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy

UŻYWANIE GOOGLE MAPS

Nasze strony internetowe i usługi elektroniczne mogą korzystać z aplikacji Google Maps spółki Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, do wyświetlenia informacji geograficznych. Przy używaniu Google Maps także Google uzyskuje, przetwarza i używa danych o tym, jak odwiedzający strony internetowe wykorzystuje funkcje map. W celu uzyskania dalszych informacji o przetwarzaniu danych przez spółkę Google można przestudiować zasady ochrony danych osobowych spółki Google: http://www.google.com/privacypolicy.html.

GOOGLE ANALYTICS

Nasze strony internetowe używają Google Analytics, usługę analizy webowej spółki Google Inc. („Google”) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Google Analytics korzystają z tzw. „cookies“, plików tekstowych, które zapisują się w Twoim komputerze i umożliwiają analizę używania przez Ciebie stron internetowych. Twój adres IP w wyniku aktywizacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej przez Google w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach umownych Konwencji o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej zostaje skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przenoszony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tu podlega skróceniu. Na nasze zamówienie Google informacje te będzie używał do oceny korzystania przez Ciebie stron internetowych, opracowania raportów o aktywności na stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych u używaniem stron internetowych oraz korzystania z internetu. Adres IP odesłany w ramach Google Analytics z Twojej przeglądarki nie jest kojarzony z innymi danymi Google. Możesz też zapobiec gromadzeniu danych, które zostały utworzone przy pomocy pliku cookie i są związane z używaniem przez Ciebie stron internetowych (włącznie Twojego adresu IP) w spółce Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez spółkę Google, i to tak, że ściągniesz i zainstalujesz plug-in przeglądarki z następującego linku: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Google Analytics używamy także do tego, aby móc ocenić dane z AdWords oraz Double-Click-Cookie do celów statystycznych. O ile sobie tego nie życzysz, możesz dokonać dezaktywacji przy pomocy nastawienia administratora reklam (https://adssettings.google.de).

OSOBA DO KONTAKTU WS. OCHRONY DANYCH

W razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub używania Twoich danych osobowych, o informacje, poprawki, zablokowanie lub skasowanie danych, a także dla odwołania udzielonej zgody prosimy się zwracać do: info@alvaris.eulub +43 5522 73011.