Przenośniki

Standardy techniczne przenośników

Typy podłączeń napędu do przenośnika

Połączenie bezpośrednie- DA40
Połączenie bezpośrednie - DA80
Przekładnia pośrednia - IA40
Przekładnia pośrednia - IA480

Uchwyty czujników

Uchwyt czujnika – stal nierdzewna
Uchwyt czujnika – profil aluminiowy

Osłony miejsc niebezpiecznych

Osłona wału napędowego/napędzanego – stal nierdzewna
Osłona wału napędowego/napędzanego – tworzywo sztuczne
Osłona rolki podpierającej
Osłona pasa napędowego Poly-V przenośnika rolkowego
Osłona łańcucha płytkowego/pasa modularnego

Połączenie elektryczne

Połączenie z przetwornicą częstotliwości bez tablicy rozdzielczej
Połączenie z wyłącznikiem silnikowym