Modułowy system profili aluminiowych i akcesoriów

Profil 160x16

Profil nadaje się do tworzenia powierzchni przystosowanej do mocowania innych komponentów maszyny, rozdzielnic elektrycznych lub jako połączenie między serią 8 i 5. System mocowań można zobaczyć w zakładce akcesoria seria 8 i seria 5.

Numer zam.: PRO16016

Al / anodyzowane,kolor naturalny
L=6000+70mm
m=3.75kg/m
A=13.82cm2
Wx=4.21cm3
Wy=38.36cm3
lx=3.85cm4
ly=306.89cm4