Automatyzacja

Przenośnik wielofunkcyjny

KOSTAL CR, spol. s r.o.
  • Zapewnienie autonomi nawet przez 60 minut
  • 2 tryby odkładania części
    • 1 tryb – odkładanie części do pojemnika KLT
    • 2 tryb – bezpośrednie odkładanie części na przenośnik taśmowy
  • Transport pełnych pojemników
  • Mobilność w przemieszczaniu granic prasy