Všeobecné obchodní podmínky

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky Alváris Profile Systems s.r.o. (dále VOP), na které se odkazují nabídky firmy Alváris Profile Systems s.r.o.  jsou pro smluvní strany závazné. Jestliže některé části nabídky nebo smlouvy jsou v rozporu s VOP, ustanovení uvedená v nabídce nebo smlouvě jsou v dané části VOP nadřazená.