Prohlášení o ochraně údajů

Ochrana Vašich osobních údajů nám leží na srdci. Vaše údaje zpracováváme pouze na základě právních předpisů (DSGVO, TKG 2003).

Informace a mazání

Máte právo kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o údajích, které jsou u nás uloženy, stejně jako opravu nesprávných údajů nebo zablokování a vymazání vašich uložených údajů. Prosím sdělte nám také, pokud dojde ke změně vašich osobních údajů.

Příprava webových stránek a vytváření log souborů

Při každé návštěvě našich webových stránek náš systém automaticky zaznamenává údaje a informace ze systému počítače, ze kterého jste se na stránky přihlásili.

Přitom jsou shromažďovány následující údaje:

 • Informace o typu prohlížeče a používané verzi
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetu uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostal na naše webové stránky
 • Webové stránky, které systémem uživatele navštíví prostřednictvím naší webové stránky

Dočasné uložení IP adresy v systému je nutné k tomu, aby bylo možné doručení webových stránek do počítače uživatele. Za tímto účelem se musí IP adresu uživatele uložit po dobu trvání relace.

Uložení vaší IP adresy v logfilech proto, aby se zajistila funkčnost webových stránek. Navíc nám údaje slouží k optimalizaci webu a zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů Analýza údajů pro marketingové účely se v této souvislosti neprovádí.

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení účelu jejich získání. V případě záznamu údajů pro přípravu webové stránky k tomu dochází po skončení této relace.

V případě ukládání údajů v logfilech se tyto mažou nejpozději do sedmi dnů. Ukládání údajů nad rámec výše uvedeného je možné. V tomto případě se IP adresy uživatelů vymažou a přiřadí se jim pseudonym, tak aby již nebylo možné přiřadit k nim klienta, který stránky navštívil.

Sběr údajů pro přípravu webových stránek a ukládání údajů v logfilech je nezbytně nutné pro fungování webových stránek. Ze strany uživatele tedy není možnost proti tomuto procesu cokoliv namítat.

Kontaktní formuláře

Formuláře jsou k dispozici na našich webových stránkách, abychom našim zákazníkům a uchazečům mohli nabídnout lepší služby. Pokud uživatel této možnosti využije, pak se údaje zadané ve vstupní masce přenesou a uloží k nám.

Ve chvíli odeslání zprávy se navíc ukládají následující údaje:

 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas doručení

V této souvislosti nedochází k předání údajů třetím stranám. Údaje slouží výhradně ke zpracování konverzace.

Zpracování údajů ze vstupní maska slouží výhradně pro účely vyřízení vaší žádosti. Ostatní údaje zpracovány během přenosu se používají k zabránění zneužití vstupních formulářů a k zajištění bezpečnosti našich informačně technologických systémů.

Vaše údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení účelu jejich získání. K tomu dochází ve chvíli, kdy je příslušná konverzace s uživatelem dokončena. Konverzace je dokončena, pokud lze ze situace vyvodit, že byl dotyčný problém zcela vyřešen.

Jako uživatel máte možnost kdykoliv vznést námitky proti ukládání vašich údajů, a to tak, že zašlete e-mail nainfo@alvaris.eua požádáte o výmaz.

Cookies

Naše webová stránka používá soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči, nebo pomocí vašeho internetového prohlížeče v systému počítače uživatele. Pokud uživatel navštíví webové stránky, pak se může cookie uložit v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristické řetězec, který umožňují jasnou identifikaci prohlížeče při opětovné návštěvě webových stránek. Soubory cookie nám umožňují lépe zabezpečit elektronické služby a optimalizovat webové stránky pro vaše potřeby. Máte právo a možnost soubory cookie odmítnout. Můžete váš prohlížeč nastavit tak, aby bylo nutné před použitím souboru cookie získat váš souhlas nebo aby bylo jejich použití obecně zablokované. Můžete také kdykoli odstranit soubory cookie z paměti vašeho zařízení, pokud takovou funkci nabízí. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí ukládání souborů cookie, které slouží k bezpečnosti nebo jako uživatelský průvodce, musíte počítat s tím, že budete moci využívat elektronickou službu jen omezeně nebo vůbec, čímž se může zhoršit uživatelský komfort. Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele a odtud se přenáší na naše stránky. Díky tomu máte jako uživatel plnou kontrolu nad používání souborů cookie.

Webové noviny

Na našich webových stránkách je možné se přihlásit k odběru bezplatného newsletteru . Přitom jsou k nám během registrace k odběru newsletteru přenášeny údaje ze vstupní masky (e-mail, oslovení, jméno, příjmení).

Při registraci se shromažďují i následující údaje:

 • IP adresa odběratelského počítače
 • Datum a čas registrace

Ke zpracování dat získaných během přihlášení si vyžádáme Váš souhlas a odkazujeme se na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. V souvislosti se zpracováním údajů pro odesílání newsletterů dochází k přenosu údajů na MailChimp. Údaje se používají výhradně k zasílání newsletteru. MailChimp má smluvní povinnost zacházet s Vašimi údaji jako s důvěrnými a zpracovávat je jen v rámci procesu poskytování služeb. Získaná e-mailová adresa uživatele slouží k doručování newsletteru. Shromažďování ostatních osobních údajů v rámci registračního procesu je potřeba k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy. Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení účelu jejich získání (doručování newsletteru). E-mailová adresa uživatele zůstává uložena tak dlouho, dokud je aktivní přihlášení k odběru newsletteru. Údaje mohou zůstat uloženy i proto, pokud jsme s námi navázali obchodní nebo smluvní vztah a tyto údaje slouží pro tyto účely. Odběr newsletteru může příslušný uživatel kdykoliv zrušit. Za tímto účelem se v každém newsletteru nachází odkaz ke zrušení odběru. Přes něj je také možné odvolat souhlas s uložením osobních údajů shromážděných při procesu registrace.

Podmínky užívání mailchimpu:https://mailchimp.com/legal/terms
Datenschutzerklärung von mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy

Použití Google mapy

Naše webové stránky a elektronické služby mohou používat aplikace Google Maps společnosti Google Inc., se sídlem ve Spojených státech, ke zobrazení geografických informací. Při používání Google Maps Google také získává, zpracovává a používá údaje o tom, jak návštěvník webových stránek využívá funkce map. Pro další informace o zpracování dat společností Google si můžete prostudovat zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: http://www.google.com/privacypolicy.html

Google analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. ("Google") se sídlem ve Spojených státech. Google Analytics využívají tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Vaše IP adresa je z důvodu aktivace anonymizace IP na této webové stránce Googlem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenáší na server Google ve Spojených státech a zde je zkrácena. Na naši zakázku bude Google tyto informace používat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, vypracování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a využíváním internetu. IP adresa odeslána v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče se nespojuje s jinými údaji Google. Můžete také zabránit shromažďování údajů, které byly vytvořeny pomocí souboru cookie a souvisejí s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy), u společnosti Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče z tohoto odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Google Analytics používáme také k tomu, abychom mohli vyhodnotit údaje z AdWords a Double-Click-Cookie pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete provést deaktivaci pomocí nastavení správce reklam (https://adssettings.google.de).

Kontaktní osoba pro ochranu údajů

V případě dotazů ke shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich osobních údajů, pro informace, opravy, zablokování nebo vymazání údajů, a také pro odvolání uděleného souhlasu se prosím obraťte na: info.cz@alvaris.eu nebo +420 596 542 385