Válečkové dopravníky

Válečkové dopravní linky

Alváris Profile Systems s.r.o.
  • modulární systém s vysokou variabilitou
  • pohánění dráhy pomocí hnacích válečků nebo asynchronních pohonů
  • zakrytí vodičů a řídících karet v nosných profilech dopravníku
  • možnost tvorby vícepatrových sestav díky nízkým zástavbovým rozměrům přejezdových jednotek
  • Vysoká variabilita řízení:
  1. Liniové dráhy s bezkontaktní akumulací řízeny pomocí jednoduché aktivace vestavěného SW v řídících kartách
  2. Složité sestavy s přejezdy, výtahy nebo operací na dopravníku je možné řídit:

            2.1 řídící karty pomocí nadřazeného PLC     

            2.2 u jednodušších operací - nahrát PLC kód do paměti řídících karet bez nutnosti použití PLC