Spojovací prvky

Montáž dvojité spojky Verstz40D

Alváris Profile Systems
  • vyvrtání průchozího otvoru D 14,1 mm, 20 mm od kraje 1. profilu
  • nasazení obou šroubů do drážek 
  • vložení válečku do vyvrtaného otvoru
  • nasazení dvojité drážkové matice na šrouby a jemné přitažení
  • vstunutí drážkové matice do drážky 2. profilu
  • utažení spoje