Automatizace

Manipulace mezi výrobním a balícím strojem

HARTMANN – RICO a.s.
  • doprava potahů pro operační stoly mezi výrobním a balícím strojem  
  • kamerová kontrola složení výrobku
  • manipulátor pro stohování  
  • manipulátor pro zakládání
  • páskovaní stohu po 10 výrobcích