Automatizace

Dopravní linka pro kompletaci návodů

NEDPAK s.r.o.
  • automatické podávání až 8 typů návodů od lepených knížek až po jednotlivé listy
  • kamerová kontrola QR kódu podaného letáku
  • automatické nastavení kamer, podavačů a dopravníku dle zvoleného "receptu" 
  • předání zkompletovaných sad s návody do baličky