Dopravníky

Článkové mezioperační dopravníky

ELTEP s.r.o.
  • 8 dopravníků
  • celková délka tratě přes 24 m
  • zatáčky 90° tvaru L i 2x 90° tvaru Z
  • stavitelné boční vedení s kluznou lištou