Ochranná oplocení

Světelné závory

Závory na fotobuňky třídy II a IV, laserové scannery a detektory 

Světelné závory obsahují řadu různých infračervených paprsků vedoucích od vysílací k přijímací liště. K rozpoznání vniknutí do rizikové oblasti postačí, aby byl přerušen jediný z těchto infračervených paprsků. Výsledkem je okamžité sepnutí výstupních bezpečnostních stykačů připojených k systému nouzového zastavení stroje.

Bezpečnostní světelné závory tvoří bariéru paralelních infračervených paprsků, které jsou aktivovány jeden po druhém s vysokou rychlostí skenování. Jeden speciální paprsek přitom funguje jako synchronizační. 

Standardní výška závory závisí na počtu paprsků a vzdálenosti čoček. Rozlišení jednotlivých světelných závor umožňují detekovat prsty, ruce, končetiny či přibližující se těleso. Rozlišení je definováno v závislosti na chráněném strojním zařízení, pracovní oblasti a požadovaném stupni zabezpečení. 

Světelné závory Access jsou určeny k integraci do systémů bezpečnostního oplocení a jsou považovány za jednu z nejlepších komponent na trhu pro daný účel a úroveň bezpečnosti podle norem UNI EN 62061. 

Typicky se instalují do blízkosti pohyblivých částí zařízení, aby nemohlo dojít k nechtěnému přístupu.