Modułowy system profili aluminiowych i akcesoriów

Koryto kablowe - Pokrywa 40

Profil służy do zamknięcia koryta kablowego 40x40.

Numer zam.: KABDEC40

Al / anodyzowane, kolor naturalny
L=6000+70mm
m=0.30kg/m
A=1.11cm2
Wx=0.11cm3
Wy=0.92cm3
lx=0.07cm4
ly=1.84cm4