Automatizace

Multifunkční dopravník

KOSTAL CR, spol. s r.o.
  • zajištění autonomie odkládní dílů z lisu až na 60 min.
  • 2 režimy ukládání dílů 
    • přímé odkládání na pásový dopravník
    • ukládání do KLT bedny 
  • vstupní zásobník pro 8 prázdných KLT beden
  • výtah zajistí přísun prázdné KLT bedny do plnící pozice