Dopravníky

Kontrolní pracoviště

Auto Kelly a.s.
  • zvýšení kapacity a rychlosti kontroly výrobků
  • zplešení ergonomie práce

 

Technické parametry:

  • 6 kontrolních pracovních stolů
  • mezioperační manipulace pomocí pásového dopravníku
  • zásobník zkontrolovaných výrobků
  • lomený dopravník do galerie - doprava výrobků k uložení ve skladu